Monday, February 11, 2008

Schedule Pengajian Ahad 2008 M/1429 H

BISMILLAHI AL-RAHMAANI AL-RAHIIMI
BARNAAMIJ PENGAJIAN AHAD SANAH 2008 M / 1429H
(dipersiapkan pada hari itsnayn tarikh 11/02/2008 M)
SYAHR:
FEBRUARY
PEKAN KE-3
BARNAAMIJ 'AMAL: AL-QAAIM: AL-MAKAAN:
IMAM SHALAT: UST. M GOLIB BAYT AKH AHMAD (madon)
TAUSHIYAH: UST. ABET
KAJIAN KITAB: AKH. AHMAD
MODERATOR: AKH. MUH SULAY
QAARI: UST. YASSER
MUADZDZIN: AKH. TIKNO


FEBRUARY
PEKAN KE-4 UST.ZAID
UST.HASAN M
UST.ABET
AKH.JIMMY CHOLID
UST.ARI A
AKH.FAHMI A

MARCH
PEKAN KE-1 UST.FAHMI F
UST.YASSER
UST.AFSANDY
UST.ABET
AKH.NURDIN
AKH.EFI

MARCH
PEKAN KE-2 UST.ZAID
UST.ZAID
UST.M.GOLIB
AKH.FAHMI A
AKH.TIKNO
UST.M.RUM
MARCH
PEKAN KE-3 UST.ABD.RAHMAN
UST.A QADIR
UST.ABET
UST.YASSER
AKH.HASAN
AKH. APRINTO

MARCH
PEKAN KE-4 UST.AFSANDY
AKH.FAHMI A
UST.ABD.RAHMAN
AKH.HANHAN
UST.FAHMI.F
UST.M GOLIB

APRIL
PEKAN KE-1 UST.ZAID
AKH.ARI
UST.FAHMI F
AKH.ALI SULAY
AKH.ALI A
UST.YASSER

APRIL
PEKAN KE-2 UST.M GOLIB
UST.YASSER
UST.ABET
AKH.HANHAN
AKH.TIKNO
AKH. BINTANG

APRIL
PEKAN KE-3 UST.ZAID
UST.HASAN M
UST.ABD.RAHMAN
AKH.NURDIN
UST.FAHMI F
UST.AFSANDY

APRIL
PEKAN KE-4 UST.ABET
AKH.JIMMY CHOLID
UST.ZAID
UST.FAHMI F
AKH.FAHMI A
AKH.FIRLY


MAY
PEKAN KE-1 UST.M GOLIB
UST.ABET
AKH.ALI SULAY
AKH.MUHSULAY
UST. A QADIR
UST.YASSER

MAY
PEKAN KE-2 UST.ZAID
UST.ZAID
UST.ABET
UST.HASAN M
AKH.ALI A
UST.M RUM

MAY
PEKAN KE-3 UST.ZAID
UST.ABD RAHMAN
UST.ABET
AKH.BINTANG
UST.AFSANDY
UST.AFSANDY

MAY
PEKAN KE-4 UST.ZAID
AKH.JIMMY CHOLID
UST.ZAID
AKH.FAHMI A
UST.HASAN M
AKH.ANDIK P

JUNE
PEKAN KE-1 UST.FAHMI F
UST.ZAID
UST.ABET
AKH.ALI SULAY
AKH.AHMAD
AKH.AHMAD

JUNE
PEKAN KE-2 UST.A QADIR
UST.AFSANDI
UST.YASSER
AKH.ANDI I
AKH.ANDIK P
AKH.ANDIK P


JUNE
PEKAN KE-3 UST.ABET
UST.ABET
UST.ZAID
UST.HASAN M
AKH. ANDI I
AKH. BINTANG

JUNE
PEKAN KE-4 UST.ABD RAHMAN
UST.ZAID
UST.ABET
AKH.JIMMY CHOLID
AKH.ALI A
UST.YASSER

JUNE
PEKAN KE-5 UST.ZAID
UST.RASYID A
UST.YASSER
UST. FAHMI F
UST. M GOLIB
AKH. FAHMI A
PENJELASAN:
1. Kegiatan terdiri dari enam (barnaamij 'amal), petugas (al-qaaim) terdiri dari enam orang sesuai urutan bentuk kegiatan.
2. Tempat kegiatan (al-makaan) selanjutnya akan di bicarakan terlebih dahulu dengan jama'ah pengajian.
3. Jadwal kegiatan ini di buat tidak ada maksud lain kecuali ikhlas semata mata karena mengharap ridlo Allah 'Azza Wajalla.
4. Apabila di dalam penulisan nama terdapat kekeliruan huruf, mohon kiranya ma'lum, karena keterbatasan pengetahuan.
5. Dimohon dengan sangat tidak ada rasa ketersinggungan atas pencantuman istilah ustaadz dan atau akhi bagi sahabat yang tercantum dalam jadwal tersebut diatas.
6. Bagi yang belum tercantum namanya sebagai "pelaksana kegiatan" di mohon bersabar. Insya Allah pada jadwal berikutnya akan mendapatkan giliran.
7. Pencantuman nama-nama dalam kegiatan tersebut diatas, semata mata adalah sebagai jalan dan sarana ibadah kita kepada Allah SWT, dan bukan untuk yang lain nya, Insya Allah.
8. Vocabularies:
  • barnaamij: susunan kegiatan; schedule acara
  • ahad: hari ahad
  • sanah: tahun
  • M/H: miladiyyah/hijriyyah; masehi/hijriyah; tahun syamsiyyah/tahun qomariyah
  • syahr: bulan
  • barnaamij 'amal ibadah: kegiatan/praktek 'ibadah/jadwal kegiatan ibadah
  • al-qaaim: yang bertindak; pelaksana; petugas
  • al-makaan: tempat (pen. tempat dimana kegiatan dilaksanakan )
  • ust.: singkatan dari ustaadz; berma'na lecturer
  • akh.: singkatan dari akhi; bermakna saudara

2 comments:

Fibo said...

Nice Blog :)

nabilbarak said...

looking good and the content is fabulous